REACH
.
¤. Media
.
¤. TV Ads
.
¤. LHW
.
¤. PapClinics
.
¤. PapReg
.
¤. CME
.
¤. Coaltions
.
¤. Forum
.
¤. Tet Health Fair


ARCHIVES
.
¤. Publications
.
¤. Booklets


AANCART
.
¤. UCSF
.
¤. National
.
¤. Academy
.
¤. Jenkins Award


.¤.


Copyright
1986-2003
SKLV/VCHPP/UCSF

Contact webmaster

Where to get Pap test?  Click here for more information.
Đi thử Pap ở đâu?  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

Most popular visited cancer health material Page, click here.
Trang tài liệu ung thư thường được ghé thăm nhất, bấm vào đây.

Other Vietnamese Health Materials and Jobs LINKS

\000/   PROJECTS / CHƯƠNG TR̀NH   \000/
REACH
Cervical Cancer/Ung Thư Cổ Tử Cung
AANCART Archives/Tài Liệu

Media | Videos

Báo Chí | Quảng Cáo TV

 

Lay Health Workers


 
UCSF AANCART

 
Publication/Abstracts


 

Pap Clinics


Y Viện Pap
 

Pap Registry Reminder

  Thư Nhắc Thử Pap
 
National AANCART

 

Cancer Booklet/Pamphlets

Ấn Bản Ung Thư

 

Continuing Medical Education

 

Coalition Retreats

Liên Hội
AANCART
Cancer Academy


 
FAQs
Thắc Mắc
News/Events
Tin Tức

Community Health Forum

Diễn Đàn Ung Thư
Cổ Tử Cung (Kỳ 6)

 

Lunar New Year
Vietnamese Tet Fair


Hội Chợ Tết Nguyên Đán
 

Christopher Jenkins
Lectureship Awards 

Vietnamese Health Links
Nối Trang Web Khác
Job Links

 


Link to other useful health info web sites in Vietnamese Language:
Please email Hy Lam at hlam@itsa.ucsf.edu if any link below is unreachable or no longer valid.


Asian Language Materials - American Cancer Society
(Tài Liệu Các Thứ Tiếng Á Châu - Hội Ung Thư Mỹ)

-
Breast Cancer Awareness Promotional Materials
(Tài Liệu tin tức thông tin về Ung Thư Vú Miễn Phí)

-

Good Health through Diet & Lifestyles
(Cách Sống & Ăn Uống)
-
Hepatitis B
(
Viêm Gan Loại B)
-
HIV/AIDS Treatment Information in Asian Languages (Vietnamese)
(Bệnh HIV/AIDS (SIDA) Thông Tin Về Cách Chữa Trị)

-
Multilingual Health Education
: Vietnamese
(T́m Hiểu Về Sức Khỏe, Nhiều Thứ Tiếng: Tiếng Việt)

-
Patient Information by Language: Vietnamese
(Thông Tin Cho Bệnh Nhân Bằng Tiếng Việt)
-
Vietnamese American Cancer Foundation
(Hội Ung Thư Việt Mỹ)

[Back to Top]

Do you know any other useful health sites in Vietnamese?  Please send link to hlam@itsa.ucsf.edu.  Thank you.


 

 


REACH
Báo Chí .
¤.
Quảng Cáo TV .
¤.
LHW .
¤.
Y Viện Thử Pap .
¤.
Thư Nhắc Thử Pap .
¤.
CME .
¤.
Liên Hội .
¤.
Diễn Đàn .
¤.
Hội Chợ Tết .
¤.


ARCHIVES
Publications .
¤.
Ấn Bản Ung Thư .
¤.


AANCART
UCSF .
¤.
National .
¤.
Academy .
¤.
Jenkins Award .
¤.


.¤.


Copyright
1986-2003
SKLV/VCHPP/UCSF

Liên Lạc Trang Chủ